Język / Язык / Language:
POL - RUS - ENG

Strona główna

Aktualności

O Stowarzyszeniu
- O nas. Misja i cele
- Nasze działania
- Zarząd i organy
- Statut PWZ
- Dane formalne
- Konta bankowe

Media o nas

Dom Przyjaźni Narodów

Komitet Fundacyjny Sztandaru

Instytut im. Króla Daniela Halickiego

Szkoła Języka i Kultury Polskiej "Polonus"

Wolontariat

Wymiany młodzieży

Jak pomóc

Kontakt

  
Grupa na portalu Vkontakte:

stat4u

Wymiana młodzieży na Łotwie (Sigulda i Salacgriva nad Bałtykiem) - 18-31 lipca 2015 r. - 13 dni - Polska, Łotwa, Gruzja, Bułgaria, Włochy

Zapraszamy serdecznie chętnych do uczestnictwa w projekcie 13-dniowej międzynarodowej wymiany młodzieży z Polski, Łotwy, Gruzji, Bułgarii i Włoch w ramach programu europejskiego ERASMUS+. Wymiana młodzieży odbędzie się w partnerskiej organizacji na ŁOTWIE (Sigulda i Salacgriva).

Do udziału zapraszamy osoby mieszkające w Polsce. Nie ma znaczenia obywatelstwo i nie jest konieczne stałe zameldowanie. Ważne jest miejsce faktycznego zamieszkania na terenie Polski.

Ilość miejsc dla uczestników z Polski - 6 osób, w tym:
- 4 młodych uczestników (w wieku 18-30 lat),
- 2 liderów grupy (bez ograniczeń wiekowych).

Miejsce wymiany: miasto Sigulda (w centralnej części Łotwy) i Salacgrīva (nad Morzem Bałtyckim, w północnej części Łotwy).

Organizacja goszcząca: Stowarzyszenie "Aicinajums Tev" (Sigulda, Łotwa).

Organizacja wysyłająca: Stowarzyszenie „Porozumienie Wschód - Zachód” (Dom Przyjaźni Narodów we Wrocławiu).

Wyjazd z Polski - 18.07.2015

Pobyt na Łotwie - od 19.07.2015 do 30.07.2015

(w tym 19-20.07 Sigulda, 20-24.07 Salacgrīva, 24-30.07 Sigulda)

Powrót do Polski - 31.07.2015

Koszty zakwaterowania, wyżywienia, podróży, ubezpieczenia i całego programu pokrywają organizatorzy.

Podróż: Koszty podróży pokrywają organizatorzy. Organizujemy dla uczestników wspólny przejazd wynajętym mikrobusem na trasie z Wrocławia do Ergeme (miejsce wymiany na Łotwie) oraz z powrotem do Wrocławia. Wyjazd busa z Wrocławia w dniu 18.07.2015. Powrót do Wrocławia w dniu 31.07.2015. Dla osób spoza Wrocławia istnieje możliwość dosiąść się we wcześniej umówionym mieście na trasie przejazdu. Ze względu na dostępność mikrobusu istnieje możliwość, że przejazd w jedną stronę nastąpi środkami komunikacji publicznej (bilety zakupione przez organizację wysyłającą). 

Zakwaterowanie: Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom zakwaterowanie w pokojach kilkuosobowych w zabytkowym pałacu w miejscowości Sigulda. W tym samym ośrodku będą odbywać się wspólne zajęcia w ramach wymiany. W czasie 4-dniowego pobytu w miejscowości Salacgrīva nad Morzem Bałtyckim, uczestnicy będą nocowali pod namiotami (zapewnionymi przez organizatorów) lub w domkach turystycznych.

Wyżywienie: Dla uczestników będzie zorganizowane wyżywienie (3 posiłki w ciągu dnia) w ciągu całego programu pobytu na Łotwie. Koszty wyżywienia w Siguldzie i miejscowości Salacgrīva oraz podczas wycieczki do Rygi pokrywają organizatorzy.

Natomiast wyżywienie w czasie podróży (w trakcie przejazdu z Polski na Łotwę i z powrotem) uczestnicy organizują dla siebie we własnym zakresie.

Uczestnicy nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów. Językiem roboczym projektu będzie angielski (wystarczająca jest podstawowa znajomość).

PROGRAM WYMIANY MŁODZIEŻY:

W wymianie będą uczestniczyły 6-osobowe grupy młodzieży z 5 krajów: Polska, Łotwa, Gruzja, Bułgaria, Włochy. Program wymiany młodzieży na Łotwie zakłada:

1)      Poznanie kultur pięciu narodów (wieczory poświęcone kulturze każdego z poszczególnych krajów, prezentacje krajów przygotowane przez uczestników, w tym prezentacje kulinarne, zaprezentowanie potraw narodowych każdego z krajów, dyskusje, otwarte rozmowy).

2)      Wzajemne zapoznanie się młodzieży z pięciu państw (gry zapoznawcze i spotkania integracyjne), wspólne aktywne spędzenie czasu (zajęcia ruchowe i sportowe, warsztaty, gry terenowe, aktywne zajęcia w terenie, czas na świeżym powietrzu, zapoznanie się z miejscową przyrodą, okolicznymi zabytkami i ciekawymi miejscami).

3)      Pobyt 4-dniowy nad Morzem Bałtyckim w miejscowości Salacgrīva, położonej na brzegu Bałtyku w północnej części Łotwy (4 noclegi, 20-24 lipca, pod namiotami lub w domkach turystycznych). Miasto Salacgrīva jest siedzibą Północnoliwońskiego Rezerwatu Biosfery.

4)      Pobyt w zabytkowym pałacu w Siguldzie (19-20 lipca i 24-30 lipca).

5)      Jednodniową wycieczkę edukacyjną do Rygi – stolicy Łotwy (bez noclegu).

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia prosimy przesyłać jak najszybciej mailem do Stowarzyszenia „Porozumienie Wschód – Zachód” na adres: wymiany@pwz.org.pl 

Istotne znaczenie przy rekrutacji może mieć kolejność zgłoszeń.
W tytule maila proszę wpisać: „Wymiana młodzieży Łotwa - SIGULDA”.

O wynikach rekrutacji poinformujemy wszystkie osoby, które wyślą do nas zgłoszenia.

Zgłoszenia powinny zawierać dane osobowe:

1.      Imię i nazwisko.

2.      Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok).

3.      Adres zameldowania.

4.      Adres faktycznego zamieszkania.

5.      Telefon.

6.      E-mail.

7.      PESEL.

8.      Numer dowodu osobistego lub paszportu.

9.      Obywatelstwo.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

1.      CV ze zdjęciem (można dosłać później).

2.      Krótki opis motywacji: dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie?

3.      Informację: czy jesteś gotowy(-a) do udziału w całym projekcie?

4.      W treści maila prosimy zawrzeć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Porozumienie Wschód - Zachód” do celów związanych z realizowanymi projektami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.)”.

Prosimy również krótko opisać w treści maila (w języku polskim):

1.      Czym się obecnie zajmujesz (miejsce nauki lub pracy, rok studiów)?

2.      Czym planujesz zajmować się po projekcie (Twoje plany na najbliższy rok)?

3.      Szczególne potrzeby (wyżywienie, ograniczenia ruchu, problemy zdrowotne).

4.      Czy możesz wziąć udział w spotkaniu organizacyjno-przygotowawczym uczestników projektu, które odbędzie się w Domu Przyjaźni Narodów we Wrocławiu? Szkolenie wstępnie planowane jest we wtorek 14.07.2015, godz. 19.15.

5.      Czy jesteś zainteresowany(-a) zaangażowaniem się po wymianie młodzieży w działania stowarzyszenia „Porozumienie Wschód – Zachód” i uczestnictwem w innych realizowanych przez organizację projektach i wydarzeniach? Główna placówka stowarzyszenia znajduje się we Wrocławiu. Organizacja realizuje projekty kulturalne, edukacyjne i młodzieżowe we współpracy z krajami Europy Wschodniej i Środkowej.

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia. O wynikach rekrutacji poinformujemy wszystkich kandydatów.

Zainteresowanym wyślemy szczegółowy program wymiany młodzieży. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: wymiany@pwz.org.pl lub telefoniczny: 603-176-186 (Błażej Zając, stowarzyszenie „Porozumienie Wschód - Zachód”).

Zapraszamy do przeczytania szczegółowych informacji oraz zapoznania się także z innymi projektami „Porozumienia Wschód - Zachód” na naszej stronie na Facebooku: http://www.facebook.com/porozum

Powrót: Wymiany młodzieży

Inne nasze strony na Facebooku:
(c) 2010-2015 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Porozumienie Wschód - Zachód"
Biuro we Wrocławiu:
ul. Jarnołtowska 5, 54-530 Wrocław (Dom Przyjaźni Narodów)
Biuro w Oławie: ul. Kamienna 4 lok. 15, 55-200 Oława. Adres siedziby: Gać 53, 55-200 Oława.
Prezes Stowarzyszenia: Błażej Zając. Telefon: (+48) 603-176-186.  E-mail: pwz@pwz.org.pl
Facebook: http://facebook.com/porozum Vkontakte: http://vk.com/vzaimoponimanie
Dewiza organizacji: "Za braterstwo i pojednanie narodów"