Język / Язык / Language:
POL - RUS - ENG

Strona główna

Aktualności

O Stowarzyszeniu
- O nas. Misja i cele
- Nasze działania
- Zarząd i organy
- Statut PWZ
- Dane formalne
- Konta bankowe

Media o nas

Dom Przyjaźni Narodów

Komitet Fundacyjny Sztandaru

Instytut im. Króla Daniela Halickiego

Szkoła Języka i Kultury Polskiej "Polonus"

Wolontariat

Wymiany młodzieży

Jak pomóc

Kontakt

  
Grupa na portalu Vkontakte:

stat4u

Działania Stowarzyszenia "Porozumienie Wschód - Zachód" (2010-2015)

Realizując naszą misję i cele, prowadzimy regularne działania w obszarze kultury, edukacji, młodzieży i nauki, oparte o współpracę z krajami Europy Wschodniej, Azji Centralnej, Kaukazu, całego obszaru postsowieckiego i Europy Środkowej. Działania nasze realizujemy na terenie całej Polski i za granicą, w szczególności jednak na Dolnym Śląsku. Do najważniejszych naszych placówek należą: Dom Przyjaźni Narodów we Wrocławiu (uroczyście otwarty i poświęcony w 2014 roku), Biuro w Oławie oraz Dom Wolontariusza w Oławie. Przy Stowarzyszeniu funkcjonuje ośrodek naukowo-badawczy, wspomagający nasze działania - Instytut im. Króla Daniela Halickiego, założony w 2014 r. Aktywne grupy naszych członków i wolontariuszy znajdują się we Wrocławiu, w Oławie, Przemyślu, Warszawie, Krakowie, na Górnym Śląsku i w innych regionach Polski. Obecnie powstaje nasz pierwszy Oddział Zagraniczny w Gruzji.

Uważamy, że nic tak nie zbliża ludzi różnych narodowości, jak osobiste spotkania i poznanie siebie nawzajem. Idąc tą drogą, od 2010 roku regularnie organizujemy w Polsce i za granicą liczne przedsięwzięcia międzynarodowe, takie jak: wymiany młodzieży, obozy wolontariackie, krótko- i długoterminowy wolontariat (młodzieży z krajów byłego ZSRR w Polsce, a także młodzieży z Polski za granicą), wydarzenia kulturalne, koncerty, prezentacje kultur, wizyty studyjne, wyjazdy edukacyjne i szkoleniowe, staże, "Dni Młodzieży Europy Środkowej i Wschodniej", spotkania dyskusyjne, debaty, seminaria, prelekcje, regularne spotkania klubów zainteresowań, spotkania międzypokoleniowe itd.

Wraz z naszymi wolontariuszami z Europy Wschodniej docieramy na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie do uczniów szkół, młodzieży, studentów, osób starszych, parafii, pensjonariuszy domów opieki społecznej, przedstawicieli różnych środowisk lokalnych, mieszkańców Wrocławia, mniejszych miast i wsi. Prowadzimy koła zainteresowań dla lokalnej społeczności, w ramach których Polacy zapoznają się z młodymi ludźmi z państw wschodnich, jednocześnie pogłębiając swoją wiedzę i umiejętności.

Poprzez nasze działania propagujemy ideę wolontariatu, rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz aktywność fizyczną młodzieży. Działamy na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, podtrzymywania tradycji narodowych i regionalnych oraz pielęgnowania pamięci o przeszłości. Staramy się kultywować pamięć młodych pokoleń o dziedzictwie Kresów Wschodnich, szczególnie na naszej dolnośląskiej ziemi.

Współdziałamy z licznymi organizacjami pozarządowymi, ośrodkami edukacyjnymi, akademickimi i naukowo-badawczymi, parafiami, szkołami, instytucjami kultury oraz władzami lokalnymi w Polsce, Europie Środkowej i Wschodniej, Azji Północnej i Centralnej oraz innych regionach świata.

Utrzymujemy łączność z wieloma środowiskami Polaków na Wschodzie. Jednocześnie współdziałamy z mniejszościami narodowymi i etnicznymi w Polsce, starając się angażować ich przedstawicieli w działania naszej organizacji.

Jedną z ważnych zasad naszej działalności jest apolityczność organizacji, która wzmacnia jedność i zgodę w realizacji misji i celów Stowarzyszenia, nie wykluczając nikogo ze względu na przekonania polityczne. Jako organizacja nigdy nie angażujemy się w poparcie lub zwalczanie ugrupowań i obozów politycznych, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dzięki temu członkami Stowarzyszenia, wolontariuszami i uczestnikami naszych projektów mogą być osoby posiadające różnorodne poglądy, a u nas doszukujące się wspólnie wyznawanych wartości.

Naszą działalność utrzymujemy z darowizn, ofiarności publicznej oraz dotacji Komisji Europejskiej, funduszy międzynarodowych, władz samorządowych i fundacji prywatnych. Nieoceniona jest codzienna pomoc wolontariuszy, praca społeczna naszych członków oraz wsparcie i zaangażowanie przyjaciół Stowarzyszenia.

Powrót: O Stowarzyszeniu

Inne nasze strony na Facebooku:
(c) 2010-2015 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Porozumienie Wschód - Zachód"
Biuro we Wrocławiu:
ul. Jarnołtowska 5, 54-530 Wrocław (Dom Przyjaźni Narodów)
Biuro w Oławie: ul. Kamienna 4 lok. 15, 55-200 Oława. Adres siedziby: Gać 53, 55-200 Oława.
Prezes Stowarzyszenia: Błażej Zając. Telefon: (+48) 603-176-186.  E-mail: pwz@pwz.org.pl
Facebook: http://facebook.com/porozum Vkontakte: http://vk.com/vzaimoponimanie
Dewiza organizacji: "Za braterstwo i pojednanie narodów"