Język / Язык / Language:
POL - RUS - ENG

Strona główna

Aktualności

O Stowarzyszeniu
- O nas. Misja i cele
- Nasze działania
- Zarząd i organy
- Statut PWZ
- Dane formalne
- Konta bankowe

Media o nas

Dom Przyjaźni Narodów

Komitet Fundacyjny Sztandaru

Instytut im. Króla Daniela Halickiego

Szkoła Języka i Kultury Polskiej "Polonus"

Wolontariat

Wymiany młodzieży

Jak pomóc

Kontakt

  
Grupa na portalu Vkontakte:

stat4u

Misja i cele Stowarzyszenia "Porozumienie Wschód - Zachód"

O nas

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Porozumienie Wschód - Zachód" jest organizacją pozarządową działającą non-profit, apolityczną, założoną w 2010 roku na Dolnym Śląsku - z inicjatywy grupy młodych ludzi w Oławie i we Wrocławiu. Działania organizacji rozprzestrzeniły się następnie na inne regiony Polski i poza granice kraju. W 2015 roku obchodzi 5-lecie swojej działalności.

Misja i cele

Misją Stowarzyszenia jest budowanie wzajemnego porozumienia, dialogu i solidarności między narodami żyjącymi na Wschodzie i Zachodzie Europy i świata - w kręgu kultury łacińskiej i bizantyjskiej.

Naszym celem jest porozumienie między zwykłymi ludźmi i całymi narodami, zbudowane na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Dialog oparty na zrozumieniu i poszanowaniu dla odrębności oraz tożsamości narodowej i kulturowej każdego z nas. Pojednanie zbudowane na prawdzie, pamięci o przeszłości, a jednocześnie wzajemnym, szczerym przebaczeniu win i powstrzymaniu się od obarczania współczesnych pokoleń winami ich przodków.

Dążymy do trwałego pojednania Polaków w szczególności z sąsiednimi narodami: ukraińskim, rosyjskim, białoruskim i litewskim, a także ze wszystkimi narodami państw obszaru postsowieckiego, z którymi podzieliły nas minione karty historii.

Pragniemy, aby rany przeszłości między naszymi narodami mogło leczyć przebaczenie. Aby przywódcy religijni i polityczni mieli odwagę mówić: przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Przede wszystkim jednak zmierzamy do tego, abyśmy to najpierw my, zwykli obywatele naszych państw, potrafili się wzajemnie szanować, rozumieć, przyjaźnić i ufać sobie.

Misję naszą opieramy na nauczaniu Papieża-Polaka św. Jana Pawła II i jego następców na Stolicy Piotrowej oraz Patriarchów Prawosławnych o konieczności braterstwa i pojednania, wzajemnego zrozumienia, dialogu i szacunku między chrześcijanami Wschodu i Zachodu, a także między wszystkimi narodami Europy i świata. 

O opiekę nad naszym Stowarzyszeniem prosimy Matkę Bożą i św. Mikołaja Cudotwórcę, patrona pojednania między Wschodem i Zachodem. W działaniach naszych przyświecają nam święte obrazy Bogurodzicy w Ostrej Bramie w Wilnie i na Jasnej Górze w Częstochowie, w których to miejscach ogromną czcią otaczają Matkę Najświętszą zarówno katolicy, jak i prawosławni, wypraszając wiele łask u Boga.

Powrót: O Stowarzyszeniu

Inne nasze strony na Facebooku:
(c) 2010-2015 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Porozumienie Wschód - Zachód"
Biuro we Wrocławiu:
ul. Jarnołtowska 5, 54-530 Wrocław (Dom Przyjaźni Narodów)
Biuro w Oławie: ul. Kamienna 4 lok. 15, 55-200 Oława. Adres siedziby: Gać 53, 55-200 Oława.
Prezes Stowarzyszenia: Błażej Zając. Telefon: (+48) 603-176-186.  E-mail: pwz@pwz.org.pl
Facebook: http://facebook.com/porozum Vkontakte: http://vk.com/vzaimoponimanie
Dewiza organizacji: "Za braterstwo i pojednanie narodów"