Język / Язык / Language:
POL - RUS - ENG

Strona główna

Aktualności

O Stowarzyszeniu
- O nas. Misja i cele
- Nasze działania
- Zarząd i organy
- Statut PWZ
- Dane formalne
- Konta bankowe

Media o nas

Dom Przyjaźni Narodów

Komitet Fundacyjny Sztandaru

Instytut im. Króla Daniela Halickiego

Szkoła Języka i Kultury Polskiej "Polonus"

Wolontariat

Wymiany młodzieży

Jak pomóc

Kontakt

  
Grupa na portalu Vkontakte:

stat4u

Wymiana młodzieży w Czechach (Nachod) - 26 lipca - 1 sierpnia 2015 r. - 6 dni - Polska, Węgry, Niemcy, Czechy

Szanowni Państwo! W związku z organizowanym przez nasze Stowarzyszenie wyjazdem Państwa dzieci do Nachodu (Czechy), prosimy o wzięcie pod uwagę poniższych informacji podczas przygotowań.

Informacje podstawowe

Wyjazd 26.07.2015 r. z Oławy. Zbiórka o godz. 13.15 na parkingu supermarketu Tesco w Oławie.

Powrót 1.08.2015 r. do Oławy. Planowany przyjazd na parking supermarketu Tesco w Oławie o godz. 14.00. Prosimy o odbiór swoich dzieci.

Należy zabrać koniecznie:

1)      PASZPORT lub DOWÓD OSOBISTY uczestnika wyjazdu;

2)      jedzenie na podróż;

3)      dwie pary spodni (np. dżinsy i sportowe);

4)      strój sportowy;

5)      krótkie spodenki;

6)      dwie pary butów;

7)      klapki;

8)      sweter lub bluzę;

9)      nakrycie głowy (ochrona przed słońcem);

10)   kurtkę ortalionową z kapturem lub inna chroniącą od wiatru;

11)   szczoteczkę i pastę do zębów, mydło, szampon;

12)   papier toaletowy;

13)   chusteczki higieniczne (min. 2 opakowania);

14)   ręcznik;

15)   w razie potrzeby niezbędne leki.

Nie zabierać ze sobą rzeczy bardzo wartościowych nieprzydatnych w trakcie wyjazdu - ze względu na zasady bezpieczeństwa.

Organizatorzy zapewniają: podróży tam i z powrotem (bus), zakwaterowanie w Nachodzie, ubezpieczenie w trakcie wyjazdu, transport lokalny na miejscu oraz pełne wyżywienie w trakcie pobytu w Nachodzie. Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia w trakcie podróży.

Proszę zaopatrzyć dzieci w jedzenie na podróż. Podróż w jedną stronę zajmie około 3,5 godziny.

Walutą obowiązującą w Czechach jest korona czeska.

Wyjazd grupy dzieci i młodzieży z powiatu oławskiego do Nachodu (Czechy) w ramach programu europejskiego Erasmus+, organizowany jest w dniach od 26.07.2015 r. do 1.08.2015 r. Organizatorem wyjazdu jest Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Porozumienie Wschód – Zachód” z siedzibą: Gać 53, 55-200 Oława, KRS 0000365702. Wyjazd jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+. Celem wyjazdu jest udział w międzynarodowej wymianie młodzieży z Polski, Czech, Węgier i Niemiec, organizowanej przez organizację pozarządową SVC Decko Nachod.

Uczestnikami wyjazdu są dzieci i młodzież z powiatu oławskiego, ujęci na liście uczestników wyjazdu za zgodą swoich rodziców lub prawnych opiekunów. Kierownikiem wyjazdu jest Pan Danat Skarakhod. Opiekunem grupy jest Pan Danat Skarakhod. Koordynatorem projektu ze strony polskiej jest Błażej Zając.

Program wyjazdu obejmuje:

1)      przejazd z Oławy do Nachodu (Czechy) w dniu 26.07.2015 r.

2)      pobyt w miejscowości Nachod w dniach od 26.07.2015 r. do 1.08.2015 r.

3)      przejazd z Nachodu (Czechy) do Oławy w dniu 1.08.2015 r.

Uczestnicy wyjazdu są obowiązani:

1)      przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie - zbiórka o godz. 13.15 w dniu 26.07.2015 r. na parkingu supermarketu Tesco w Oławie;

2)      poinformować opiekuna wyjazdu o ewentualnym złym samopoczuciu (w każdym czasie);

3)      stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydanych przez kierownika wyjazdu lub opiekuna;

4)      w każdym miejscu (w szczególności w środkach transportu) zachować niezbędną ostrożność, pilnować swojego bagażu i rzeczy osobistych;

5)      pieniądze i dokumenty oraz rzeczy wartościowe trzymać zawsze przy sobie, zachowując niezbędną ostrożność i chroniąc je przed kradzieżą lub dostępem osób niepowołanych (w szczególnie uzasadnionych przypadkach można zdeponować je u opiekuna lub osoby zaufanej);

6)      w trakcie pobytu w obiekcie noclegowym, zamykać na klucz pokój za każdym razem przy jego opuszczaniu;

7)      w środkach transportu zająć miejsce wyznaczone przez kierownika wyjazdu;

8)      korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem;

9)      dbać o higienę i schludny wygląd;

10)   w czasie przebywania w obiekcie noclegowym oraz na jego terenie, przestrzegać postanowień regulaminu i przepisów porządkowych tego obiektu;

11)   zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny (zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury);

12)   kulturalnie odnosić się do opiekunów, koleżanek, kolegów i innych osób;

13)   przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać głęboką ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo;

14)   traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne;

15)   przestrzegać ciszy nocnej w wyznaczonych godzinach;

16)   dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.

Uczestnikom wyjazdu bezwzględnie zabrania się:

-        oddalania się od grupy bez wyraźnej zgody kierownika wyjazdu lub opiekuna;

-        w trakcie pobytu w obiekcie noclegowym, oddalania się z miejsca zakwaterowania bez zgody kierownika wyjazdu bądź opiekuna;

-        pozostawiania bagażu, rzeczy osobistych, pieniędzy, dokumentów, rzeczy wartościowych bez należytej opieki;

-        palenia papierosów i innych wyrób tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych, zażywania narkotyków lub innych środków odurzających;

-        w środkach transportu stawania na siedzeniu oraz wychylania się przez okno;

-        śmiecenia, niszczenia zieleni, nieuzasadnionego płoszenia zwierząt.

Powrót: Wymiany młodzieży

Inne nasze strony na Facebooku:
(c) 2010-2015 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Porozumienie Wschód - Zachód"
Biuro we Wrocławiu:
ul. Jarnołtowska 5, 54-530 Wrocław (Dom Przyjaźni Narodów)
Biuro w Oławie: ul. Kamienna 4 lok. 15, 55-200 Oława. Adres siedziby: Gać 53, 55-200 Oława.
Prezes Stowarzyszenia: Błażej Zając. Telefon: (+48) 603-176-186.  E-mail: pwz@pwz.org.pl
Facebook: http://facebook.com/porozum Vkontakte: http://vk.com/vzaimoponimanie
Dewiza organizacji: "Za braterstwo i pojednanie narodów"