Język / Язык / Language:
POL - RUS - ENG

Strona główna

Aktualności

O Stowarzyszeniu
- O nas. Misja i cele
- Nasze działania
- Zarząd i organy
- Statut PWZ
- Dane formalne
- Konta bankowe

Media o nas

Dom Przyjaźni Narodów

Komitet Fundacyjny Sztandaru

Instytut im. Króla Daniela Halickiego

Szkoła Języka i Kultury Polskiej "Polonus"

Wolontariat

Wymiany młodzieży

Jak pomóc

Kontakt

  
Grupa na portalu Vkontakte:

stat4u

OSTRZEŻENIE przed nielegalną i nieuczciwą działalnością oraz kłamstwami i oszczerstwami MAKSYMA VOLOSEVYCHA (WOŁOSEWICZA)

Zobacz szczegółowe materiały i informacje w sprawie: Przeciw podłym kłamstwom i oszczerstwom

OSTRZEŻENIE!
przed nielegalną i nieuczciwą działalnością oraz kłamstwami i oszczerstwami MAKSYMA VOLOSEVYCHA (WOŁOSEWICZA)

Szkoła "POLONUS" i Stowarzyszenie "Porozumienie Wschód - Zachód" z powodzeniem kontynuują swoją działalność w obszarze edukacji i kultury!

NIE DAJCIE SIĘ OSZUKAĆ KŁAMCOM I OSZUSTOM!

UWAGA! Od dnia 14.10.2016 r. obywatel Ukrainy MAKSYM VOLOSEVYCH (WOŁOSEWICZ) został zwolniony z pełnionej funkcji w Sekretariacie Szkoły Języka i Kultury Polskiej "Polonus", a w dniu 17.10.2016 r. pozbawiony członkostwa w Stowarzyszeniu "Porozumienie Wschód - Zachód" i odwołany ze wszystkich pełnionych w Stowarzyszeniu funkcji.

Definitywne zerwanie przez Stowarzyszenie i Szkołę współpracy z Maksymem Volosevychem nastąpiło po stwierdzeniu świadomego i celowego dokonania przez niego PRZESTĘPSTWA KRADZIEŻY baz danych i wszystkich dokumentów z komputerów służbowych Sekretariatu Szkoły "Polonus", będących własnością Stowarzyszenia (w tym obszernych zbiorów danych osobowych osób uczących się w Szkole, fotokopii paszportów i ogromnej liczby dokumentów i materiałów, stanowiących rezultat pracy Szkoły w ciągu ostatnich 14 miesięcy). 

W ramach postępowania w Prokuraturze, ujawnione zostaną szczegółowo nielegalne działania MAKSYMA VOLOSEVYCHA, za które ponosi on odpowiedzialność karną.

W związku z powyższym MAKSYM VOLOSEVYCH w żaden sposób nie może być postrzegany jako osoba związana ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej "Polonus" lub Stowarzyszeniem "Porozumienie Wschód - Zachód". Wygasły wszystkie udzielone mu pełnomocnictwa; nie może on w żaden sposób reprezentować Stowarzyszenia lub Szkoły "Polonus". Nie ma też on prawa do udzielania jakichkolwiek konsultacji lub wypowiadania się w imieniu Szkoły "Polonus" i Stowarzyszenia.

Zdumiewa nas fakt, że po definitywnym zerwaniu przez Stowarzyszenie i Szkołę współpracy z Maksymem Volosevychem, nadal próbuje on udzielać bezprawnych "konsultacji" w Internecie, na temat kursów Szkoły (dla własnych celów). Na swoich prywatnych profilach w portalach społecznościowych Facebook.com oraz VKontakte (vk.com) nadal podaje do wiadomości publicznej informację, jakoby pełnił on obecnie funkcję Kierownika Sekretariatu Szkoły "Polonus", co jest niezgodne z prawdą i w żaden sposób nieuprawnione.

Ponadto, MAKSYM VOLOSEVYCH (wraz ze swoją życiową partnerką EWELINĄ WOJCIECHOWSKĄ) w podły sposób systematycznie publikują w sieci Internet, w licznych grupach dyskusyjnych portalu Facebook, wielokrotne oszczerstwa i kłamstwa na temat Szkoły "Polonus" i Stowarzyszenia "Porozumienie Wschód - Zachód", chcąc zaszkodzić dobremu imieniu Stowarzyszenia i Szkoły. Działania te będą przedmiotem odrębnego postępowania.

Ostrzegamy, że są to fałszywe informacje! Obywatel Ukrainy MAKSYM VOLOSEVYCH nie jest w żaden sposób związany ze Szkołą "Polonus", ani też Stowarzyszeniem "Porozumienie Wschód - Zachód". Stanowczo wzywamy do ostrożności w kontaktach z nieuczciwym człowiekiem i przestrzegamy przed rozprzestrzenianymi przez niego fałszywymi informacjami. Za popełnione przestępstwo i niegodne czyny będzie on odpowiadał przed odpowiednimi organami Rzeczypospolitej Polskiej.

Wrocław, dnia 18 listopada 2016 r.

Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Porozumienie Wschód - Zachód"
Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej "POLONUS" we Wrocławiu
(-) Błażej Zając

Ściągnij dokument w wersji PDF

Zobacz szczegółowe materiały i informacje w sprawie: Przeciw podłym kłamstwom i oszczerstwom

Materiały dostępny jest również w języku rosyjskim (przejdź do wersji rosyjskojęzycznej).

Powrót: Przeciw podłym kłąmstwom i oszczerstwom

Inne nasze strony na Facebooku:
(c) 2010-2015 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Porozumienie Wschód - Zachód"
Biuro we Wrocławiu:
ul. Jarnołtowska 5, 54-530 Wrocław (Dom Przyjaźni Narodów)
Biuro w Oławie: ul. Kamienna 4 lok. 15, 55-200 Oława. Adres siedziby: Gać 53, 55-200 Oława.
Prezes Stowarzyszenia: Błażej Zając. Telefon: (+48) 603-176-186.  E-mail: pwz@pwz.org.pl
Facebook: http://facebook.com/porozum Vkontakte: http://vk.com/vzaimoponimanie
Dewiza organizacji: "Za braterstwo i pojednanie narodów"